APREL DÖYÜŞLƏRİ

NOVRUZOV RAVİL ELMAN OĞLU

Ravil Novruzov 1986-cı ilin 5 sentyabr tarixindә Xızı rayonunun Gilәzi kәndindә anadan olub. 2004-cü ildә orta mәktәbi bitirdikdәn sonra hәrbi xidmәtә yollanan Ravil geri qayıtdıqdan sonra yenidәn Vәtәnә xidmәt etmәk üçün Xızı rayon Hәrbi Komissarlığına müraciәt edir vә Müdafiә Nazirliyinin “N” saylı hәrbi hissәsindә xidmәtә başlayır. Gizir Ravil Novruzov 2016-cı ilin aprel ayında AzәrbaycanErmәnistan tәmas xәttindә baş verәn atışma zamanı qәhrәmancasına şәhid oldu. Ravil Novruzov ölümündәn sonra göstәrdiyi qәhrәmanlığa görә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevin sәrәncamı ilә “Hәrbi xidmәtdә fәrqlәnmәyә görә” III dәrәcәli medalı ilә tәltif edilib.  

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir